Partij-informatie

September 2021: de Partij van Zuinigheid is in het voorjaar van 2021 opgericht. Na de nodige formaliteiten is nu in de herfst eindelijk de fase aangebroken om naar buiten te treden en mensen enthousiast te maken voor onze ideeën. En om vervolgens dat enthousiasme om te zetten in deelname aan verkiezingen en het veroveren van zetels.