Meer democratie

Als PvdZ zijn we ervan overtuigd dat we met onze radicaal andere benadering de hoognodige stappen in de goede richting kunnen zetten. Omdat deze aanpak zo nieuw is en zoveel verschilt van de aanpak van de andere politieke partijen zal het veel uitleg en overtuigingskracht vragen. Om te zorgen dat onze gemeenschap van hoog opgeleide vrije burgers hierin mee kan gaan, is eerder meer democratie nodig dan minder. Dat betekent naast de cyclus van vierjaarlijkse verkiezingen het regelmatig houden van referenda en geen overdracht van bevoegdheden aan democratisch niet of zwak gelegitimeerde instellingen als de EU of de VN. Internationale samenwerking is uiteraard prima, maar helaas is het een gegeven dat hoe verder bestuursorganen van de burgers af staan, hoe eerder ze neigen naar machtsmisbruik, corruptie en verspilling. En aan verspilling gaat de wereld momenteel ten onder.