Drugs

De georganiseerde criminaliteit vormt een grote en toenemende bedreiging van onze rechtsstaat. Deze criminaliteit wordt in grote mate gevoed door het verbod op de productie en verkoop van drugs, een verbod dat zich slecht verhoudt tot de keuzevrijheid van burgers. De PvdZ wil de criminaliteit te lijf gaan door het afschaffen van dat verbod, naast een hardere aanpak van criminaliteit met strengere straffen. Deze gewijzigde aanpak van de drugscriminaliteit bespaart niet alleen vele miljarden op de bestrijding ervan, maar levert ook nog eens miljarden aan belastinginkomsten op. Het spreekt voor zich dat de overheid, net als bij andere producten die hier verkocht mogen worden, waakt over de kwaliteit van die producten zodat gezondheidsschade wordt geminimaliseerd. Net als bijvoorbeeld bij alcohol.