Klimaat en Energie

De huidige maatregelen om het versterkte broeikaseffect tegen te gaan kosten jaarlijks niet alleen vele miljarden euro’s, maar werken ook nog eens vaak averechts. De energiedichtheid van zonnepanelen en windmolens is te laag voor grootschalige energieproductie in een klein dichtbevolkt land als Nederland (er is te weinig ruimte en de overlast is te groot). Bovendien zijn windmolens en veel zonneparken, net als het verbranden van bomen, slecht voor de biodiversiteit. De PvdZ kiest voor, het zal u niet verbazen, meer inzet op energiebesparing, naast een vrijwillige forse verkleining van de veeteelt, het voorlopig blijven gebruiken van gas als relatief schone fossiele brandstof, de inzet op kernenergie, bij voorkeur thoriumcentrales (omdat die militair gezien niet interessant waren, viel deze veilige optie, waarvan de afvalproblematiek ook nog eens slechts een fractie is van de huidige kerncentrales, in het verleden af), het planten en beter beschermen van bomen en het opkopen van de exploitatierechten van tropische regenwouden. Dat laatste uiteraard om ze juist niet te exploiteren, maar intact te laten. Daarnaast zou het in meerdere opzichten goed zijn om productieketens te verkleinen en goederen niet onnodig over de hele wereld te verplaatsen.