Gezondheid

Een van de grootste verworvenheden van de vrije westerse samenlevingen is de over het algemeen uitstekende gezondheidszorg en daar moeten we uiteraard ook zuinig op zijn. Als we werk maken van een gezonde aardse en culturele biosfeer zal dat positieve gevolgen hebben voor de fysieke en mentale gezondheid van de bevolking. Gezonde overheidsfinanciën maken het behoud van een uitstekende publieke gezondheidszorg mogelijk, waarbij de beoogde zorg voor een gezonde aardse en culturele biosfeer door ziektepreventie kostenverlagend zal werken. Gezonde voeding is cruciaal waarbij om te beginnen een halvering van ieders vleesconsumptie ook nog eens veel positieve neveneffecten heeft.
Een goede gezondheid van de mensen is zowel een voorwaarde als een doel bij het werken aan een rijke natuur, een vitale cultuur en gezonde overheidsfinanciën.