Natuur

Zonder de natuur kunnen en willen we niet leven. De natuur is onze grootste gift. De aardse biosfeer maakt het leven op aarde mogelijk met de verbijsterend prachtige biodiversiteit die niet alleen als waarde op zich in stand moet blijven, maar ook om veerkrachtig te blijven, bijvoorbeeld tegen virussen en plagen. Deze prachtige gift moeten we beschermen en zo vitaal mogelijk doorgeven aan hen die na ons komen.