Ruimte

De ruimte in Nederland staat onder grote druk. Een groeiende populatie vergroot die druk. De PvdZ sluit immigratie niet uit, maar streeft ernaar om op de middellange en langere termijn tot een stabilisatie of mogelijk zelfs geleidelijke krimp van de bevolking te komen, waarbij de grens van 18 miljoen inwoners (verwacht in 2029) niet overschreden wordt. Naarmate de emigratie groter is en het saldo van geboorte en sterfte gunstiger ontstaat er meer ruimte voor immigratie. Om de kans op een succesvolle integratie te vergroten genieten immigranten de voorkeur die de principes onderschrijven van de democratische rechtsstaat met de daarbij behorende gelijkwaardigheid van bijvoorbeeld man, vrouw en anders (zoals intersekse).