Verzorgingsstaat

Een van de grote verworvenheden van de vrije westerse samenleving is de verzorgingsstaat. Doordat het gelijkheidsdenken vooral in de richting gaat van het nastreven van gelijke uitkomsten is er in ons land een heel woud aan regelingen ontstaan die vooral ambtenaren en adviseurs aan het werk houden, zonder dat de doelgroep daar veel beter van wordt. De PvdZ wil de minima beschermen door de overheid een basis te laten garanderen op minimaal het huidige bijstandsniveau en voor lief te nemen dat uitkomsten heel verschillend kunnen zijn. Het is heel natuurlijk dat mensen zich willen onderscheiden en het beste uit zichzelf willen halen en dat verhoudt zich slecht tot een overheid die gelijke uitkomsten voor heel verschillende individuen en groepen nastreeft.