Crisis? Welke crisis? De Partij van de Zuinigheid gaat los!

Coronacrisis, biodiversiteitscrisis, stikstofcrisis, schuldencrisis, wooncrisis, zorgcrisis, onderwijscrisis, vluchtelingencrisis, plastic crisis…we hebben rustiger en optimistischer tijden gekend. En ondertussen krijg je bepaald niet het gevoel dat ze in Den Haag ook maar een begin van een antwoord hebben.
37 partijen namen deel aan de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Keus genoeg zou je zeggen. Toch zijn veel kiezers niet blij met de keuzemogelijkheden, gezien de vele thuisblijvers bij verkiezingen, het makkelijke wisselen van partij, de teruglopende ledenaantallen en de algehele onvrede met de politiek. Het onderliggende probleem is dat veel partijen gebaseerd zijn op verouderde 19e eeuwse ideologie├źn (socialistisch, liberaal en confessioneel), die geen passend antwoord bieden voor de problemen van de 21e eeuw.

De Partij van de Zuinigheid (PvdZ) biedt een nieuwe visie met een samenhangend geheel van standpunten die perspectief bieden op een florerende maatschappij die geen roofbouw pleegt op de natuur. Een andere visie die voortbouwt op de lessen van het verleden, maar het traditionele links-rechts-denken achter zich laat. Wie de moeite neemt om zich te verdiepen in onze bondig geformuleerde standpunten, zal moeten erkennen dat ze nauw met elkaar samenhangen, dat de oude politieke etiketten niet van toepassing zijn en dat ze een veel groter probleemoplossend vermogen hebben dan wat de traditionele partijen hebben te bieden.

Na een paar maanden voorbereiding is het nu zover en gaat de PvdZ los! De PvdZ staat los van welke deelbelangen ook maar en is los van de oude vastgeroeste kaders. Wilt u ook dat we zuiniger omspringen met de natuur, onze cultuur en met uw geld? Steun ons dan door lid te worden of te doneren.

Ronald Kaatee
voorzitter