Ongevaccineerden asociaal?

Ongevaccineerden asociaal?

Oostenrijk gaat, als eerste land in Europa, vanaf 1 februari vaccinatieplicht invoeren. Volgens NOS-correspondent Wouter Zwart zal er ‘zeker geen sprake zijn van fysieke dwang en gaan er geen mensen aan hun lurven naar een prikcentrum worden getrokken’, maar zou er wel met heel hoge boetes gewerkt kunnen worden. In Letland mogen ongevaccineerde parlementariërs niet meer stemmen en is de democratie de facto dus opgeschort.

Ook in Nederland gaan steeds meer stemmen op om de druk op ongevaccineerden op te voeren en is de kans reëel dat er voor medewerkers in zorginstellingen een vaccinatieplicht komt. De aanleiding is duidelijk: het aantal besmettingen loopt rap op en daarmee de druk op de ziekenhuizen, die al zoveel voor hun kiezen hebben gekregen.

Ongevaccineerden worden steeds meer als zondebok bestempeld en degenen onder hen die geen medische reden hebben om vaccinatie te weigeren wordt verweten asociaal te zijn. Dat is een makkelijk verwijt dat je ook heel goed zou kunnen richten aan iedereen die zich niet steeds aan alle regels omtrent corona heeft gehouden en dan praat je al gauw over meer dan 90% van de bevolking.

Onder de vrijwillig ongevaccineerden zijn mensen die liever geen producten gebruiken waar dierenleed aan te pas is gekomen. Die zich het lot aantrekken van de apen, katten en andere dieren die bij het ontwikkelen van de vaccins na een ellendig leven gruwelijk aan hun eind komen. Mensen, veganisten vaak, die met hun plantaardige consumptie geen verantwoordelijkheid dragen voor de veeteelt met de grote risico’s op overdracht van zoönosen (infecties die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen, zoals het coronavirus), net zoals ze geen verantwoordelijkheid dragen voor het levend koken van varkens en de slechte arbeidsomstandigheden in de slachterijen (waar niet voor niets vooral buitenlanders werken; een ex-collega had na een paar weken werken in een slachterij genoeg gezien om de rest van zijn leven vegetariër te worden).

En dan wordt deze mensen verweten asociaal te zijn door landgenoten die maar wat blij zijn dat het rijke Europa snel toesloeg om mega hoeveelheden vaccins voor de neus van de armere landen weg te kapen. Armere landen waar de gezondheidszorg sowieso niet kan tippen aan die in de rijkere landen, niet in de laatste plaats doordat die rijkere landen met hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden zorgverleners uit die landen verleiden om naar ons te komen en hun landgenoten in de steek te laten.

Hoewel steeds is ontkend, ook door het kabinet, dat vaccinatiedwang een optie zou kunnen zijn, wordt het inmiddels overwogen. De ongevaccineerden zouden zich moeten laten injecteren met wat velen onder hen zien als een experimenteel (immers: met versnelde procedures ontwikkeld en gebruikmakend van de nieuwe mRNA-techniek) vaccin. Juist nu het duidelijk is dat het op kortere termijn toch niet helemaal de bescherming biedt die ons was voorgespiegeld en het nog onbekend is wat het op de langere termijn doet met het immuunsysteem. En dat in een situatie waar het mogelijk ook nog eens zo is dat het juist de gevaccineerden waren die, veilig als ze zich waanden, verantwoordelijk zijn voor de huidige opleving van het virus door het met de basisregels niet meer zo nauw te nemen. Denemarken, met een vergelijkbare vaccinatiegraad als Nederland, bewijst ondertussen dat er met een consistent beleid helemaal niet aan dwang gedacht hoeft te worden.

Het vraagt allemaal om groot vertrouwen in de overheid. Maar we zitten nu juist met een overheid die onder andere door de schandalen rond de aardgaswinning en de toeslagenaffaire geen enkele aanspraak meer kan maken op dat vertrouwen. En naast de overheid moeten we vertrouwen op een farmaceutische industrie waarvan in ieder geval een deel heeft bewezen desnoods over lijken te gaan als het om winst maken gaat (zoals met de pijnstiller oxycodon).

En dan hebben we het over een virus, dat voor veel te veel mensen een (te) zware ziektelast bleek, maar dat bij het overgrote deel van de geïnfecteerden slechts milde klachten veroorzaakt. Laten we ons daarvoor meeslepen in een tunnelvisie (alsof 100% vaccinatie de oplossing zou zijn, quod non) waarbij we een van de meest fundamentele grondrechten van onze beschaving, namelijk het recht op lichamelijke integriteit, overboord gooien?

Ronald Kaatee
voorzitter