Interview in Haren met OOG TV

Dinsdag 14 december zond OOG TV een kort maar informatief interview uit met onze voorzitter Ronald Kaatee. De aanleiding was de aankondiging dat we mee gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen. Het interview is opgenomen in de groene parel Haren, dat een paar jaar geleden heftig tegenstribbelend is opgeslokt door grote buur Groningen. Zoals het Burgercomit√© Haren het verwoordt, is dat gebeurd met ‘list en bedrog’. Wat de Partij van Zuinigheid betreft, wordt deze annexatie zo spoedig mogelijk weer ongedaan gemaakt. Als u op het plaatje hieronder klikt, kunt u het interview zien.