Groningen – Hanzestad

Groningen- Hanzestad

Groningen heeft als oude Hanzestad binnen zijn diepenring nog een behoorlijk gaaf middeleeuws stratenpatroon en fraaie architectuur, ook al wordt dat geleidelijk aan steeds minder en heeft met name de Tweede Wereldoorlog een flink gat in het centrum geslagen. Dat de bevolking een sterke voorkeur heeft voor oude, monumentale binnensteden, blijkt niet alleen uit huizenprijzen, woonvoorkeuren en de bezoekcijfers van toeristen, maar bleek in 1991 eens te meer en overduidelijk toen meer dan 80% van de stadjers koos voor het historiserende Waagstraat-ontwerp. In 2007 bood de publieksenquĂȘte over het Forum enkel modernistische varianten. Wat de PvdZ betreft, was dat eens maar nooit weer en koesteren we het oude Hanze-hart van Groningen.

Hieronder ziet u aan de hand van een aantal foto’s hoe in de loop van de jaren het karakter van Hanzestad Groningen steeds meer geweld wordt aangedaan. En in dit opinieartikel ‘Modernisme verpest historische Hanzestad’ leest u meer over het gebouw dat daar bij uitstek model voor staat, het Forum Groningen. Gekozen door de bevolking, maar zoals gezegd was de keus beperkt tot enkel modernistische varianten.

Ronald Kaatee
voorzitter